ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ รร.จปร.ครั้งที่ 7/65

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ รร.จปร.ครั้งที่ 7/65

 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 1330 รร.จปร.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ รร.จปร.ครั้งที่ 7/65 โดยมี พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร.